Прича о Шкоградовој летњој дружини и школском дворишту

(scroll down for English)

Пишy: Един Ризани, Селма Аљит, Омер Мета, Ива Јоксимовић

Фотографије: Иван Градишар и Ивана Мандић

Крајем летњег распуста десило се нешто незаборавно… летња школа! Знамо да то звучи као ноћна мора али ко год да је то помислио гадно се преварио. Ова летња школа била је за нас као најлепши сан. Поред забавних игара имали смо и старије друштво: Кикија, Пеђу, Јелену, Миру, Душану, Сању, Бранку, Дулета као и наше млађе пријатеље. Иако је све било детаљно испланирано без Алмира, Ахмеда, Џевада, Семине, Амдије, Маје, Вука и осталих то не би било то…

Знате, школско двориште није сасвим равно па су нам се пријатељи понекад саплитали, такође трава је била само делимично покошена. Али захваљујући томе десио се један од најсмешнијих тренутка због ког се још смејемо, а то је када је наша другарица Селма пала (наравно није се повредила само је било јако смешно) док смо играли игру која се зове „црвено-плаво“ (игра у којој се јуримо и покушавамо да пронађемо сакривени симбол другог тима)… исто тако не заборављамо ни како се наш друг Ђорђе саплео док смо свирали бубњеве. 🙂

Понешто нам је и засметало… највише смеће у школском дворишту које смо сваког дана чистили и понеки пси који су се укључивали у круг док смо радили и играли се. Али заправо смо се играли и са њима.

Кратко је трајало ово наше дружење… ми бисмо волели да дуже траје и да нам буде још забавније. Један од најбољих тренутака у животу је када ти нови пријатељи постану најбољи пријатељи. Схватали смо шта значе речи најбољи пријатељи. То значи када ти помажу да превазићеш свој страх, увек стају на твоју страну и цене твоје идеје. Ове дане не бисмо мењали низашта на свету. За крај ШК002 било је тешко растати се од тако доброг друштва, али видимо се у школском дворишту!

Story about Škograd’s summer troupe and the schoolyard

Written by: Edin Rizani, Selma Aljit, Omer Meta and Iva Joksimović

Photo: Ivan Gradišar and Ivana Mandić

End of the summer vacation was marked with something unforgettable… summer school! Yes we know that it sounds like a nightmare but whoever assumes that is wrong. This summer school was like a most amazing dream for us. It was all about enjoying fun games and hanging out with our older friends: Kiki, Peđa, Jelena, Mira, Dušana, Sanja, Branka and Dule, but with our younger friends as well. Even though everything was well planned, own touch was added by Almir, Ahmed, Dževad, Semina, Amdija, Maja, Vuk and others…

Everything happened in the schoolyard and there we should mention that the ground in the schoolyard is not entirely flat, and the grass was not completely mowed, so some of us tripped over things from time to time. This is how the funniest event, we still laugh about, happened. We were playing “red-blue” game (two teams are trying to find other team’s totem) when Selma tripped over something and hilariously fell down (she did not get hurt and it was so funny)! And also our friend Đorđe tripped over something when we were singing and playing drums. 🙂

Also, there were some things we did not really like, that is lots of trash in the schoolyard that we have cleaned every day, and also some dogs trying to participate in our activities but eventually we included them as well.    

This was actually rather short, we could hang around a bit more… and we could have had even more fun. Because one of the best moments in life is when your new friends become your best friends. We understood what true friendship means. It means people who help you fight your fears, always stand by you and appreciate your ideas. We would not change these days for anything in the world! It was very hard to split up with good friends, but see you all in the schoolyard!

2019-01-17T12:34:46+00:0022. 8. 2018.|