Како Градимо Шкоград2019-01-23T11:49:06+00:00

Project Description

Како градимо Шкоград

”Како градимо Шкоград” је серија догађаја, интерактивних, трансдисциплинарних дискусија, путем којих креирамо нова разумевања односа школе и локалне заједнице. Циљ овог пројекта је да постанемо инкубатор за промишљање свакодневнице која није у видокругу центра града. Позивамо људе да креирањем и сарадњом унутар бројних дисциплина (урбанизам, архитектура, образовање, педагогија, уметност…) маргину доведемо у центар, превазиђемо границе појединачних дисциплина и разумемо процесе резилијентности и опресије у социјалној, економској и просторној урбаној периферији. Занима нас шта се дешава када насеље уђе у школу и како градимо просторе у којима деца постају агенти друштвене промене. Резултат ових догађаја биће публикација која обједињује поменуте напоре, а ”Како градимо Шкоград” је део дугорочног акционог истраживања које спроводимо на Лединама од 2016 године.

Тема #1 Учионица као политички простор

Тема #2 Уметност и образовање као облици трансформације

Тема #3 Игра и простор

Тема #4 Дечија партиципација у дизајнирању простора